ચાલતી પટ્ટી


"ગૃહ શાંતિ,કુંપધરાવવો,લગ્ન,વાસ્તુ,પિતૃદોષ,સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા,રાંદલ માતાજીના લોટા,શ્રાધ્ધ,નારાયણ બલી તેમજ અન્ય પૂજા પાઠ કે કર્મ કાંડને લગતી તમામ વિધી માટે સંપર્ક કરો.દિલીપભાઇ ત્રિવેદી - M.94286 21674"
ૐ ભુર્ભુવ: સ્વ: તત્સ સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ: ધિયોયોન: પ્રચોદયાત"

એન્ડ્રોઇડ એપલીકેશન 1. પુરણ ગોંડલિયા એપ
 2. અંકશાસ્ત્ર - જ્યોતિષ 
 3. રાશિ ભવિષ્ય 
 4. નવરત્ન જ્યોતિષ
 5. જન્મકુંડલી 
 6. ઓજસ ઓનલાઇન  
 7. Blog Oprate From Mobile
 8. ગુજરાતીમાં જનરલ નોલેજ ક્વિઝ
 9. પ્રાણીઓ - ગુજરાતીમાં
 10. ગુજરાત એસ.ટી.સમયપત્રક
 11. ગુજરાતી ડિક્શનરી
 12. સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ ૧૦
 13. ગુજરાતી બાલવાર્તાઓ
 14. ગુજરાત સીટી ગાઇડ
 15. ગુજરાતીમાં ઘરેલુ ઉપચાર 
 16. જનરલ નોલેજ - ગુજરાતીમા  
 17. શ્રી સુક્તમ 
 18. ઉંમર માપન Age Calculator
 19. કોમ્પ્યુટર શીખો 
 20. ગુજરાત પોલીસ
 21. ગુજરાતી ડિક્શનરી
 22. ગુજરાતી મેસેજ
 23. Gujarati Kids FunLearn 
 24. ગાયત્રી મંત્ર  Chanting Box
 25. M-S Word 2007 Quick Reference 
 26. Learn Gujarati - Ful Pandadi
 27. Gujarati 11 Biology Semester1 
 28. Gujarati 11th Chemistry Sem 1
 29. Hindi Essays हिंदी निबन्ध 
 30. English Essays Collection  
 31. Jo Baka Bhulto Nai 
 32. સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ ૮ 
 33. સુરત સીટી ગાઇડ
 34. અમદાવાદ સીટી ગાઇડ
 35. શ્રીરામ રક્ષા સ્તોત્ર  - Gujarati 
 36. હનુમાન ચાલીસા ,ભજન  
 37. Mobile Number & Phone Location 
 38. PLAY KBC 8 : HINDI 
 39. હિન્દી શાયરી 
 40. પક્ષીઓના અવાજ સાંભળો 
 41. પ્રાણીઓના અવાજ સાંભળૉ